Brukshotellet byggdes till Bed & Breakfast

Roma Sockerfabriks AB bildades 1893, verksamheten startade  1894 och 1899 byggdes Kampanjhemmet i Roma för att fungera som bostäder till arbetare på Roma Sockerbruk, under betkampanjen. Förråden i källaren användes av Roma mejeri som lagringslokal för ost.

Under betkampanjen levererades betor till fabriken och betmassa från fabriken. Köerna med traktorer kunde bli långa och över samhället kändes den speciella, sötaktiga doften.

Den sista betkampanjen genomfördes hösten 1997 och följande år, 1998 lades Sockerbruket ner och därmed behövdes inte Kampanjhemmet längre. Under sockerbrukets hundraåriga historia hade man då tagit emot 9.304.286 ton betor och tillverkat 1.422 742 ton socker.

Roma IF  tillfrågade Danisco om de fick ta över Kampanjhemmet, så gjordes år 2000 och i samband med detta bildades Brukshotellet AB. Alternativet hade varit att riva byggnaden, men på det här viset blev den istället helrenoverad och blev en intäktskälla till Roma IF.

Anders Larsson är VD i Brukshotellet AB, samtidigt som han också är ordförande i Roma IF.

På hotellet jobbar förutom Anders, även Åsa Johansson som ofta har kundkontakterna i receptionen och sköter administration, samt Emma Vinberg som har hand om frukost, städning och vaktmästeri.

Hotellet har en familjär stämning och många återkommande gäster. Vi har 29 rum med 60 bäddar. Under juni till augusti är det fullt och då är ytterligare 3–5 personer anställda här. Men det kommer gäster året runt.